Gå direkt till sidans innehåll

Restavfall

Indikator MP25. 5.3. 1

Restavfall är det avfall som samlas in från hushållens och är avsedd för energiåtervinning. Detta avfall kan i större grad sorteras för att främja cirkulära flöden av material.

Avser insamlad mängd restavfall.

Senaste värdet:
166 kg/person (2022)
Målnivå 2025:
167 kg/person (2025)

Kommentar

Siffror för 2023 är inte presenterade för kommunen vid framtagandet av årets miljöbokslut.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-02