Gå direkt till sidans innehåll

Grovavfall

Indikator MP25. 5.3. 2

Grovavfall är den del av hushållsavfallet som är så tungt och skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samlas in tillsammans med resavfallet. Det kan tex vara möbler, vitvaror cyklar, grytor m.m.

Avser insamlad mängd grovavfall.

Senaste värdet:
98 kg/person (2022)
Målnivå 2025:
116 kg/person (2025)

Kommentar

Siffror för 2023 är inte presenterade för kommunen vid framtagandet av årets miljöbokslut.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-02