Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall och elavfall

Indikator MP25. 5.3. 3

Är avfall som är explosivt, brandfarligt, frätande, smittoförande eller giftigt för människor eller miljö.

Avser insamlad mängd farligt avfall inklusive elavfall.

Senaste värdet:
26,00 kg/person (2022)
Målnivå 2025:
16,79 kg/person (2025)

Kommentar

Siffror för 2023 är inte presenterade för kommunen vid framtagandet av årets miljöbokslut.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-02