Gå direkt till sidans innehåll

Grovavfall

Indikator MP25. 5.3. 2

Grovavfall är den del av hushållsavfallet som är så tungt och skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samlas in tillsammans med resavfallet. Det kan tex vara möbler, vitvaror cyklar, grytor m.m.

Avser insamlad mängd grovavfall.

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2012

92

1

2013

139

2

2014

130

3

2015

152

4

2016

148

5

2017

111

6

2018

111

7

2019

118

8

2020

129

9

2021

100

10

2022

98

Kommentar

Siffror för 2023 är inte presenterade för kommunen vid framtagandet av årets miljöbokslut.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-02