Gå direkt till sidans innehåll

Restavfall

Indikator MP25. 5.3. 1

Restavfall är det avfall som samlas in från hushållens och är avsedd för energiåtervinning. Detta avfall kan i större grad sorteras för att främja cirkulära flöden av material.

Avser insamlad mängd restavfall.

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2014

217

1

2015

198

2

2016

188

3

2017

193

4

2018

187

5

2019

184

6

2020

186

7

2021

181

8

2022

166

Kommentar

Siffror för 2023 är inte presenterade för kommunen vid framtagandet av årets miljöbokslut.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-02