Gå direkt till sidans innehåll

Antal vandringshinder som åtgärdats under året.

Indikator MP. 2.9. 1

Måttet visar åtgärdade vattenhinder. Dessa ska åtgärdas för att underlätta för utter, fisk, vattenlevande insekter med flera att ta sig fram.

Antal vandringshinder som åtgärdats under året.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet:
0 stycken (2021)

Kommentar

Inga vandringshinder har åtgärdats mellan 2019–2020.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-18