Gå direkt till sidans innehåll

Antal vandringshinder som åtgärdats under året.

Indikator MP. 2.9. 1

Måttet visar åtgärdade vattenhinder. Dessa ska åtgärdas för att underlätta för utter, fisk, vattenlevande insekter med flera att ta sig fram.

Antal vandringshinder som åtgärdats under året.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2016

0

1

2017

1

2

2018

1

3

2019

0

4

2020

0

5

2021

0

Kommentar

Inga vandringshinder har åtgärdats mellan 2019–2020.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-18