Gå direkt till sidans innehåll

Naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag

Mål MP. 2. 7

Sjöar och vattendrag ska ha naturliga ekosystem med goda livsmiljöer och spridningsvägar för växter och djur.

Mått saknas för detta mål.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2017-03-29