Gå direkt till sidans innehåll

Skydd av värdefulla sjöar

Gömmaren
Mål MP. 2. 6

Värdefulla sjöar ska ges ett långsiktigt skydd genom naturreservatsbildning, enligt fastställt program för skydd av sjöar med höga natur- och rekreationsvärden. De berörda sjöarna är Öran, Rudträsket, Ådran och Mälaren (Vårbystranden) och dessa ska skyddas senast 2021.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet
Uppdaterad datum: 2022-11-17