Gå direkt till sidans innehåll

Ökat siktdjup i sjöar

Mål MP. 2. 3

Siktdjupet i Huddinges fem mest påverkade sjöar ska senast 2021 öka till: Långsjön (Segeltorp): ca 2,0 m, Trehörningen (Sjödalen): ca 1,8 m, Orlången: ca 1,9 m, Magelungen: ca 2,2 m, Drevviken: ca 2,2 m

Med siktdjup menas vattnets genomskinlighet, ett mått på hur djupt ner i vattnet man kan se med blotta ögat, det vill säga hur grumligt av partiklar vattnet är. I övergödda sjöar är siktdjupet dåligt eftersom det i dessa är mycket näringsämnen, som leder till ökad växtlighet, som leder till ökad grumlighet.

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Ansvar
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-03-26