Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till återvinningsstation i tätbebyggt område

Indikator MP. 5.6. 2

Andel invånare i tätbebyggt område som har max 400 meter i gångavstånd till återvinningsstation.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2009

55

1

2010

52

2

2011

51

3

2012

48

4

2013

44

5

2014

40

6

2015

39

7

2016

38

8

2017

38

9

2018

38

10

2020

34

Kommentar

Analysen är taget för medborgare som har max 310 meter till återvinningsstation vilket kan vara en förklaring till den lägre siffran för år 2020 jämfört med 2018.

År 2021: Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • FTI AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-21