Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till återvinningsstation i tätbebyggt område

Indikator MP. 5.6. 2

Andel invånare i tätbebyggt område som har max 400 meter i gångavstånd till återvinningsstation.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet:
34 % (2020)

Kommentar

Analysen är taget för medborgare som har max 310 meter till återvinningsstation vilket kan vara en förklaring till den lägre siffran för år 2020 jämfört med 2018.

År 2021: Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • FTI AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-21