Gå direkt till sidans innehåll

Andel flerbostadshus med fastighetsnära insamling

Indikator MP. 5.8. 1

Mäts årligen

Andel flerbostadshus med fastighetsnära insamling.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

55,6

1

2018

68,8

2

2019

57,3

3

2020

58,2

Kommentar

Målvärdet uppnås inte. Detta mått avser de kunder som anlitar SRV återvinning för hämtning av källsorterat material. Övriga kunder som väljer andra entreprenörer finns det inte möjlighet att få in statistik ifrån.

Siffror för 2021 kommer att uppdateras efter 15 april, då Avfall Webb färdigställt sitt resultat.

Ansvar
  • SRV återvinning AB
Uppdaterad datum: 2022-02-18