Gå direkt till sidans innehåll

Andel flerbostadshus med fastighetsnära insamling

Indikator MP. 5.8. 1

Mäts årligen

Andel flerbostadshus med fastighetsnära insamling.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet:
58,2 % (2020)
Utgångsvärde:
55,6 % (2017)
Mål:
65 % (2020)

Kommentar

Målvärdet uppnås inte. Detta mått avser de kunder som anlitar SRV återvinning för hämtning av källsorterat material. Övriga kunder som väljer andra entreprenörer finns det inte möjlighet att få in statistik ifrån.

Siffror för 2021 kommer att uppdateras efter 15 april, då Avfall Webb färdigställt sitt resultat.

Ansvar
  • SRV återvinning AB
Uppdaterad datum: 2022-02-18