Gå direkt till sidans innehåll

Andel kommunala verksamheter som sorterar matavfall

ekologiska grönsaker
Indikator MP. 5.16. 1

Mäts årligen.

Andel fastigheter med kommunala verksamheter som sorterar ut sitt matavfall.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

57

1

2018

77

2

2019

83,8

3

2020

79

4

2021

75

Kommentar

2020: Anledningen till nedgången för matavfallsinsamling går att förklara att vi jämfört med föregående år även har tagit med idrottshallar och IP där flertalet saknar matavfallsinsamling. Totalt sett handlar det om att vi räknat med 8 till fastigheter mot 2019 varav 2 st rivits så underlaget är alltså på 123 fastigheter 2020 mot 117 2019. Det har dock hittats ett fel i antalet med matavfall för 2019 (en fastighet har räknats som 3). Det innebär att antalet som sorterar ut matavfall har ökat med 1 st men samtidigt har underlaget som det baserats på ökat i antal varför den procentuellt är lägre än föregående år.

2021: En analys till att vi inte uppnår målen beror på:

  1. Plastbrist
  2. Inte ger upphov till alla fraktioner
  3. Felsortering så att tjänsten stoppas (gäller ofta matavfall)
  4. Kunskapsbrist både hos verksamheten och internt hos HUSF om vilka fraktioner som kan/ska sorteras
  5. Bristfällig data som inte speglar verkligheten
Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-02-17