Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från vägtransporter

Indikator MP25. 1.1. 1

Utsläppen från transporter står för majoriteten av de geografiska utsläppen i Huddinge kommun och resor med den egna bilen dominerar.

Avser växthusgasutsläpp från vägtransporter som sker inom Huddinge kommun som en geografisk plats.

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen (smhi.se)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är dåligt Tillståndet är dåligt
Senaste värdet:
89630 ton CO2 (2021)
Målvärde 2025:
65000 ton CO2 (2025)

Kommentar

Statistiken avseende koldioxidutsläpp från vägtransporter har en eftersläpning, varför den senast tillgängliga statistiken är från 2021. Jämfört med 2020 (89 309 ton) noteras en marginell ökning av utsläppen. 2021 års utsläppsnivåer är precis som 2020 års påverkade pandemin och de förändrade resmönster dess restriktioner medförde, t.ex. att många arbetade hemifrån istället för att pendla.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-08