Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från resor som kommunen ansvarar för

Indikator MP25. 1.1. 2

Genom att minska på utsläppen från de resor kommunen ansvarar för, visar kommunen vägen framåt och att det går att få ned utsläppen från resor.

Avser resor som kommunen ansvarar för. Inkluderar flygresor och resor med bil som görs i tjänsten.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
355 ton CO2 (2023)
Målvärde 2025:
285 ton CO2 (2025)

Kommentar

Koldioxidutsläpp från resor som kommunen ansvarar för ökade från 292 ton 2022 till 355 ton 2023, vilket motsvarar en ökning med drygt 20%. Ökningen förklaras framför allt av ökat flygresande, men även koldioxidutsläpp från resor med egen bil i tjänst (milersättning) ökar, likaså utsläppen från kommunens personbilsflotta, vilket syns bland annat i ökad drivmedelsförbrukning från exempelvis bensin. En anledning till det tros vara att etanolfordon tankas med bensin. En informationsinsats kopplat till det gjordes under 2023. Förhoppningsvis tankas mer etanol framöver.

Jämfört med föregående år syns en ökning av utsläpp från flygresor under 2023. 2022 låg utsläppen för kommunens flygresor på 114,8 ton. 2023 var utsläppen från kommunens flygresor cirka 150 ton vilket är en ökning med ca 30 % eller 35 ton.

Förutsatt att kommunens personbilsflotta drivs på förnyelsebara drivmedel vid utgången av 2025, vilket är målet, bedöms målvärde för 2025, 285 ton, kunna nås.

Indikatorn följer endast upp kommunanställdas resor, inte elevers.

Ansvarig organisation
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-03-15