Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från resor som kommunen ansvarar för

Indikator MP25. 1.1. 2

Genom att minska på utsläppen från de resor kommunen ansvarar för, visar kommunen vägen framåt och att det går att få ned utsläppen från resor.

Avser resor som kommunen ansvarar för. Inkluderar flygresor och resor med bil som görs i tjänsten.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
307 ton CO2 (2022)
Målvärde 2025:
285 ton CO2 (2025)

Kommentar

Jämfört med föregående år syns en ökning av utsläpp från flygresor under 2023. 2022 låg utsläppen för kommunens flygresor på 114,8 ton, 2023 var utsläppen från kommunens flygresor cirka 150 ton vilket är en ökning med ca 30% eller 35 ton.

Underlag avseende kommunens tjänsteresor med bil finns tillgängligt först senare under våren och siffror för 2023 uppdateras när den datan är tillgänglig.

Ansvarig organisation
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-08