Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från resor som kommunen ansvarar för

Indikator MP25. 1.1. 2

Genom att minska på utsläppen från de resor kommunen ansvarar för, visar kommunen vägen framåt och att det går att få ned utsläppen från resor.

Avser resor som kommunen ansvarar för. Inkluderar flygresor och resor med bil som görs i tjänsten.

Rad-id Datum Värde (ton CO2)

0

2008

536

1

2009

464

2

2010

499

3

2011

450

4

2012

499

5

2013

555

6

2014

456

7

2015

373

8

2016

392

9

2017

371

10

2018

401

11

2019

422

12

2020

407

13

2021

217

14

2022

292

15

2023

355

Kommentar

Koldioxidutsläpp från resor som kommunen ansvarar för ökade från 292 ton 2022 till 355 ton 2023, vilket motsvarar en ökning med drygt 20%. Ökningen förklaras framför allt av ökat flygresande, men även koldioxidutsläpp från resor med egen bil i tjänst (milersättning) ökar, likaså utsläppen från kommunens personbilsflotta, vilket syns bland annat i ökad drivmedelsförbrukning från exempelvis bensin. En anledning till det tros vara att etanolfordon tankas med bensin. En informationsinsats kopplat till det gjordes under 2023. Förhoppningsvis tankas mer etanol framöver.

Jämfört med föregående år syns en ökning av utsläpp från flygresor under 2023. 2022 låg utsläppen för kommunens flygresor på 114,8 ton. 2023 var utsläppen från kommunens flygresor cirka 150 ton vilket är en ökning med ca 30 % eller 35 ton.

Förutsatt att kommunens personbilsflotta drivs på förnyelsebara drivmedel vid utgången av 2025, vilket är målet, bedöms målvärde för 2025, 285 ton, kunna nås.

Indikatorn följer endast upp kommunanställdas resor, inte elevers.

Ansvarig organisation
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-03-15