Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från resor som kommunen ansvarar för

Indikator MP25.1.1.2

Genom att minska på utsläppen från de resor kommunen ansvarar för, visar kommunen vägen framåt och att det går att få ned utsläppen från resor.

Avser resor som kommunen ansvarar för. Inkluderar flygresor och resor med bil som görs i tjänsten.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
307 ton CO2 (2022)
Målvärde 2025:
285 ton CO2 (2025)

Kommentar

Jämfört med föregående år syns en markant ökning av utsläpp från flygresor under 2022. 2021 låg utsläppen för kommunens flygresor på 4,7 ton, 2022 var utsläppen från kommunens flygresor 114, 8 ton vilket är en ökning med 110 ton. Det kan förklaras av att många flygresor ställdes in under 2020 och 2021. Underlag för milersättning saknas i framtagande av nuläget för 2022 varför resultatet kan komma att justeras när underlaget för milersättning är framtaget.

Ansvarig organisation
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-04-14