Gå direkt till sidans innehåll

Förnyelsebara drivmedel

Indikator MP25. 1.1. 3

Att byta ut fordonsflottan till en fossiloberoende fordonsflotta innebär att utsläppen från kommunens resor minskar drastiskt och bidrar därmed till delmålet som handlar om att minska utsläppen från vägtransporter.

Avser personbilar med förnyelsebara drivmedel i kommunens fordonsflotta.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
61,7 % (2023)
Målvärde 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Kommunens egen personbilsflotta blir i allt högre grad fossiloberoende och är nu uppe i 61,7 %, vilket är en ökning med ca 14 procentenheter jämfört med 2022. En kommungemensam upphandling av ett standardsortiment av fordon pågår. Avrop av nya fossilfria fordon har därför bromsats i avvaktan på upphandlingen. Förseningen förväntas dock inte påverka den samlade målsättningen med en fossilfri fordonsflotta år 2025.

Ansvarig organisation
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-08