Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från vägtransporter

Indikator MP25.1.1.1

Utsläppen från transporter står för majoriteten av de geografiska utsläppen i Huddinge kommun och resor med den egna bilen dominerar.

Avser växthusgasutsläpp från vägtransporter som sker inom Huddinge kommun som en geografisk plats.

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen (smhi.se)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
91306 ton CO2 (2020)
Målvärde 2025:
65000 ton CO2 (2025)

Kommentar

Statistiken avseende koldioxidutsläpp från vägtransporter eftersläpar, varpå den senast tillgängliga statistiken är från 2020. Jämfört med 2019 (99 849 ton) noteras här en tydlig minskning (ca 8,5%) av utsläppen. 2020 års utsläppsnivåer påverkades däremot mycket av pandemin och de förändrade resmönster dess restriktioner medförde., t.ex. att många arbetade hemifrån istället för att pendla.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-04-14