Gå direkt till sidans innehåll

Minska växthusgasutsläppen från transporter

Delmål MP25. 1. 1

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag ska minska växthusgasutsläppen från transporter.

Utsläppen från transporter står för majoriteten av de geografiska utsläppen i Huddinge kommun och resor med den egna bilen dominerar. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp utsläppen från vägtransporter som görs inom kommunens geografiska yta, samt utsläppen från resor som kommunen ansvarar för.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-03-15