Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall och elavfall

Indikator MP25. 5.3. 3

Är avfall som är explosivt, brandfarligt, frätande, smittoförande eller giftigt för människor eller miljö.

Avser insamlad mängd farligt avfall inklusive elavfall.

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2012

28,00

1

2013

19,84

2

2014

10,50

3

2015

11,47

4

2016

9,18

5

2017

14,77

6

2018

14,97

7

2019

16,35

8

2020

18,66

9

2021

28,00

10

2022

26,00

Kommentar

Siffror för 2023 är inte presenterade för kommunen vid framtagandet av årets miljöbokslut.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-02