Gå direkt till sidans innehåll

Minskat avfall och cirkulära flöden

Delmål MP25. 5. 3

Kommunkoncernen arbetar med att minska mängden uppkommen avfall i kommunen som en geografisk plats genom cirkulära flöden.

Kommunens nya avfallsplan syftar till att komma högre upp i avfallstrappan och minska mängden restavfall till förmån för återanvändning och materialåtervinning. 2021 slängdes det ca 400 kg avfall/person i kommunen. För att komma högre upp i avfallstrappan behövs vidarutveckling av insamlingssystem som leder till högre sorteringsgrad samt riktade åtgärder som leder till beteendeförändringar. Indikatorer som valts till detta delmål följer upp mångden uppkommen avfall inom tre fraktioner.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
  • SRV återvinning AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08