Gå direkt till sidans innehåll

Areal och längd skyddszoner

Indikator MP. 2.4. 1

Mäts årligen.

Areal och längd skyddszoner.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Balingsholm

2016

1,9

1

Balingsholm

2017

1,9

2

Balingsholm

2018

1,9

3

Balingsholm

2019

1,9

4

Balingsholm

2020

1,9

5

Balingsholm

2021

1,9

6

Björksättra

2016

1,7

7

Björksättra

2017

1,7

8

Björksättra

2018

1,7

9

Björksättra

2019

1,7

10

Björksättra

2020

1,7

11

Björksättra

2021

1,7

12

Lövsta gård

2019

0,4

13

Lövsta gård

2020

0,4

14

Lövsta gård

2021

0,4

Kommentar

I skyddszoner får det inte plöjas, gödslas eller spridas bekämpningsmedel. Vegetationen i zonerna ska skördas kontinuerligt genom slåtter eller bete. Skyddszoner är även viktiga för att tillgängligöra odlingslandskapet för friluftslivet samt för att gynna den biologiska mångfalden.