Gå direkt till sidans innehåll

Areal och längd skyddszoner

Indikator MP. 2.4. 1

Mäts årligen.

Areal och längd skyddszoner.

Rad-id Skyddszon Senaste värdet (ha) Datum

0

Balingsholm

 1,9

2021

1

Björksättra

 1,7

2021

2

Lövsta gård

 0,4

2021

Kommentar

I skyddszoner får det inte plöjas, gödslas eller spridas bekämpningsmedel. Vegetationen i zonerna ska skördas kontinuerligt genom slåtter eller bete. Skyddszoner är även viktiga för att tillgängligöra odlingslandskapet för friluftslivet samt för att gynna den biologiska mångfalden.