Gå direkt till sidans innehåll

Andel sjöar som uppfyller god kemisk status

Indikator MP. 2.1. 2

Mäts var sjätte år. Nästa uppdatering 2021.

Andel sjöar som uppfyller god kemisk status

Rad-id Datum Värde (%)

0

2016

0

1

2021

0

Kommentar

Resultaten av mätningen 2021 visar att ingen av Huddinges sjöar uppfyller miljökvalitetsnormerna för god status.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-18