Gå direkt till sidans innehåll

Andel sjöar som uppfyller god ekologisk status

Indikator MP. 2.1. 1

Mäts var sjätte år. Nästa uppdatering 2021.

Minst god ekologisk och kemisk status i alla sjöar, vattendrag och våtmarker ska uppnås senaste 2021. Inget vatten får heller försämras.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Status:
Tillståndet är dåligt Tillståndet är dåligt
Senaste värdet:
38 % (2021)
Mål:
100 % (2021)

Kommentar

Uppföljningen av miljöprogrammet och statusklassningen som görs av vattenmyndigheten visar år 2021 att endast 5 av 13 sjöar och vattendrag i Huddinge uppfyller god ekologisk status. Trots att flertalet åtgärder gjorts sedan senaste mätningen 2016 har inte fler sjöar uppnått god status.

Vattenmyndigheternas bedömning av sjöarnas status kommer att gå in i en ny förvaltningscykel, vilket innebär att en ny förvaltningsplan med åtgärder som behövs för att vattnet ska nå god kvalitet till en viss tidpunkt, tas fram. Förvaltningscyklerna sträcker sig sex år framåt, men då vissa sjöar har tekniskt mycket dåliga förutsättningar har målåret för att nå god ekologisk status förlängts till 2033 för dessa.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-21