Gå direkt till sidans innehåll

God ekologisk och kemisk status

Mål MP. 2. 1

Andel sjöar som uppfyller god ekologisk status.

Alla sjöar och vattendrag ska ha god kemisk och ekologisk status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet
Ansvar
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-11-17