Gå direkt till sidans innehåll

Återskapade vattenmiljöer

Indikator MP. 2.8. 1

Mäts årligen

Antal meter (totalt) återskapade vattenmiljöer.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
0 meter (2020)

Kommentar

Utvecklingen går åt håll sedan 2016 men har de senaste åren stannat av.

Följande vattenmiljöer har kommunen återskapat:

  • 2016: Kärrsjöbäcken, 230 meter kulvert har tagits bort så att bäcken nu har återfått sitt naturliga flöde.
  • 2017: Mellanbergsravinen, 125 meter kulvert har tagits bort.
  • 2018: Stensättra, 200 meter kulvert har tagits bort och vattendraget meandrats.
Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2021-02-19