Gå direkt till sidans innehåll

Areal återskapad våtmark

Indikator MP. 2.10. 1

Mäts årligen.

Areal återskapad våtmark.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
12,5 ha (2019)

Kommentar

Trenden är positiv och utvecklingen går åt rätt håll.

De senaste åren har följande våtmarker tillkommit:
2011 Lövstadalen 0,03 ha
2012 Lövstadalen 0,03 ha
2013 Visättradalen knappt 0,2 ha
2014 Långängen, knappt 1 ha
2015 Gladö, 0,1 ha
2017 Fullersta kvarn, Kolartorp och Kastellet, totalt 1 ha
2018 Stensättra och Flemingsbergsskogen, totalt 1,2 ha
2019 Tre restaurerade våtmarker i Flemingsbergsskogen: Vedtrappskärret, Plåtvägen och 5-kmspåret

2020: Måttet hör ihop med mätningarna som görs i årets Naturvårdskommun. Det är ett
omfattande arbete med att mäta areal hävdad våtmarksbete och en osäkerhet råder kring hur 2018 och tidigare års mätningar har gjort. En ökning skedde mellan 2018 och 2019 till till följd av nya hagar vid Drevviken.

2021: Kompletterande åtgärder har skett vid Smedens kärr.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunala bolag
  • Kommunstyrelsen
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-15