Gå direkt till sidans innehåll

Bevarande av våtmarker

Mål MP. 2. 10

Befintliga våtmarker skall i första hand bevaras och där brist på våtmarker/dagvattenanläggning finns bör nya återskapas.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunala bolag
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-11-17