Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till kollektivtrafik

Indikator MP. 4.18. 3

Mäts årligen

Andel invånare som har max 500 meter i gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med turtäthet på minst 20 minuter i rusningstid.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2009

83

1

2010

83

2

2011

83

3

2012

83

4

2013

82

5

2014

82

6

2015

86

7

2016

84

8

2017

84

9

2018

84

10

2020

88,8

Kommentar

En knapp ökning kan ses 2020 jämfört med 2018.

Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15