Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till kollektivtrafik

Indikator MP. 4.18. 3

Mäts årligen

Andel invånare som har max 500 meter i gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med turtäthet på minst 20 minuter i rusningstid.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
88,8 % (2020)

Kommentar

En knapp ökning kan ses 2020 jämfört med 2018.

Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15