Gå direkt till sidans innehåll

Andel detaljplaner med avtal som har dagvattenparagraf

Indikator MP. 4.5. 3

Mäts årligen

Andel av lagakraftvunna detaljplaner från föregående år som har avtal med dagvattenparagraf.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

88

1

2018

67

2

2019

75

3

2021

100

Kommentar

Sedan några år tillbaka har kommunen krav på detta.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15