Gå direkt till sidans innehåll

Andel VA-anslutningar som har LOD.

Indikator MP. 4.5. 5

Mäts årligen.

Andel VA-anslutningar i hela kommunen, som har reduktion på taxan på grund av egen LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten)-lösning.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet:
56 % (2021)
Utgångsvärde:
60,3 % (2017)
Mål:
100 %

Kommentar

56% procent av alla VA-anslutningar som finns i Huddinge har reduktion på VA-taxan för att de har någon typ av lokal lösning för sitt dagvatten. Anledningen till att siffran sjunkit jämfört med 2017 är att Stockholm Vatten och Avfall har tagit bort den reduktion som fanns som avsåg att man delvis tog hand om sitt dagvatten. Dessa var förut inräknade i statistiken.

Ansvar
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2022-02-15