Gå direkt till sidans innehåll

Andel detaljplaner som har dagvattenutredning

Indikator MP. 4.5. 4

Mäts årligen.

Andel av lagakraftvunna detaljplaner från föregående år som har en dagvattenutredning som följer checklistan för dagvattenutredningar.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet:
0 % (2021)
Utgångsvärde:
88 % (2017)
Mål:
100 %

Kommentar

Sedan några år tillbaka har kommunen krav på detta.

Under 2021 hade kommunen bara en enda lagakraftvunnen detaljplan. Detaljplaneändringen medförde ingen utökad byggrätt utan den justerades bara i sin avgränsning och en davattenutredning bedömdes därför inte behövas.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15