Gå direkt till sidans innehåll

Andel detaljplaner med avtal som har dagvattenparagraf

Indikator MP. 4.5. 3

Mäts årligen

Andel av lagakraftvunna detaljplaner från föregående år som har avtal med dagvattenparagraf.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet:
100 % (2021)
Utgångsvärde:
88 % (2017)
Mål:
100 %

Kommentar

Sedan några år tillbaka har kommunen krav på detta.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15