Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Indikator MP. 1.5. 1

Mäts årligen.

Andel energi från förnyelsebara energikällor och återvunna material/avfall i kommunala lokaler.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
99,0 % (2021)
Målvärde:
100,0 % (2021)

Kommentar

Trenden är positiv och målet om att 100% av energin i första hand ska komma från förnyelsebara energikällor och i andra hand från återvunna material/avfall i kommunala lokaler är inom räckhåll. Dock är de sista procenten de svåraste att uppnå och Söderenergi har en oljepanna som behöver fasas ut innan målet kan nås.

Inköpt el är från 100% förnyelsebara energikällor (vattenkraft). Fjärrvärmen som levererades under 2021 producerades till 99 % av förnybara eller återvunna bränslen.

Ett genomsnitt för nyckeltalet för Sveriges ekokommuner 2020 är 96 procent.

Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Söderenergi AB
Uppdaterad datum: 2022-02-17