Gå direkt till sidans innehåll

Plast i Söderenergis bränslekross

Indikator MP. 1.5. 3

Mäts årligen

Andel plast i Söderenergis bränslekross.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet:
9,9 % (2021)

Kommentar

Trenden är negativ och utvecklingen går åt fel håll. Det har sedan 2015 använts mer plast i Söderenergis bränslekross som leder till mer utsläpp av växthusgaser. Detta ska dock läggas i kontexten av vad som hade hänt med plasten om den inte hade energiåtervunnits. Insatser behöver göras i tidigare led för att minska mängden plast som blir till avfall.

Även om det år 2021 var något lägre andel än 2020 nås inte målet om att 95% ska komma ifrån förnyelsebara energikällor.

Ansvar
  • Söderenergi AB
Uppdaterad datum: 2022-02-17