Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Indikator MP. 1.5. 1

Mäts årligen.

Andel energi från förnyelsebara energikällor och återvunna material/avfall i kommunala lokaler.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

96,8

1

2016

98,4

2

2017

99,7

3

2018

99,6

4

2019

99,6

5

2020

99,7

6

2021

99,0

Kommentar

Trenden är positiv och målet om att 100% av energin i första hand ska komma från förnyelsebara energikällor och i andra hand från återvunna material/avfall i kommunala lokaler är inom räckhåll. Dock är de sista procenten de svåraste att uppnå och Söderenergi har en oljepanna som behöver fasas ut innan målet kan nås.

Inköpt el är från 100% förnyelsebara energikällor (vattenkraft). Fjärrvärmen som levererades under 2021 producerades till 99 % av förnybara eller återvunna bränslen.

Ett genomsnitt för nyckeltalet för Sveriges ekokommuner 2020 är 96 procent.

Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Söderenergi AB
Uppdaterad datum: 2022-02-17