Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till återvinningsstation i glesbygd

Indikator MP. 5.6. 3

Andel invånare i glesbebyggt område som har max 800 meter i gångavstånd till återvinningsstation.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2009

0,2

1

2010

0,10

2

2011

0,10

3

2012

0,10

4

2013

0,10

5

2014

0,10

6

2015

0,10

7

2016

0,10

8

2017

0,10

9

2018

0,10

10

2020

0,10

Kommentar

Ingen större skillnad från tidigare år.

Siffror för 2021 kommer att uppdateras efter 15 april, då Avfall Webb färdigställt sitt resultat.

Ansvar
  • FTI AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-18