Gå direkt till sidans innehåll

Andel ekologiska livsmedel

Indikator MP. 5.14. 1

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Andel ekologiska livsmedel inom de kommunala verksamheterna

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet:
34,9 % (2021)

Kommentar

Den samlade bilden att det är en nedåtgående trend i våra kommunala verksamheter vad gäller inköp av ekologiska livsmedel.

De kommunala förskolorna i Huddinge är bäst på att handla in ekologiska livsmedel - 45,2 procent.

Endast MSC (Marine Stewardship Counsil)-märkt fisk serveras i kommunens verksamheter. Tidigare har WWF:s (Världsnaturfondens) rödlista tillämpats för fiskinköpen.

Genomsnittet inom Sveriges ekokommuner är 31 procent 2017. Regeringens mål är 60 procent till 2030.

2021 års siffra avser hela komunens inköp av ekologiska livsmedel.

Uppdaterad datum: 2022-02-16