Gå direkt till sidans innehåll

Andel kommunala verksamheter som källsorterar

Indikator MP. 5.15. 1

Mäts årligen.

Andel fastigheter med kommunala verksamheter som källsorterar förpackningar och tidningar.

Rad-id Avfallsslag Senaste värdet (%) Datum

0

Alla

 90

2019

1

Plastförpackningar

 89

2021

2

Wellpapp

 87

2021

3

Pappersförpackningar

 84

2021

4

Returpapper

 80

2021

5

Metallförpackningar

 74

2021

6

Glas

 28

2021

Kommentar

Utvecklingen går åt rätt håll för de flesta fraktioner.

2021 ser vi en ökning för fyra fraktioner, oförändrad för två fraktioner och minskat för en fraktion. Då det är lite osäkra data är det inte heller lätt att göra en analys. Vi har ökat möjligheten till att sortera ut metall, plast och glasförpackningar, medan några verksamheter slutat med insamling av returpapper och wellpapp.

En analys till att vi inte uppnår målen beror på:

  1. Plastbrist
  2. Inte ger upphov till alla fraktioner
  3. Felsortering så att tjänsten stoppas (gäller ofta matavfall)
  4. Kunskapsbrist både hos verksamheten och internt hos HUSF om vilka fraktioner som kan/ska sorteras
  5. Bristfällig data som inte speglar verkligheten
Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-02-17