Gå direkt till sidans innehåll

Gifter i miljön

ekologiska grönsaker
Temaområde MP. 5

Riktlinjer från översiktsplanen med bäring på temaområdet

  • Återanvändning och återvinning ska öka i enlighet med Avfallsplanen.
  • Vid planläggning av nya exploateringsområden bör möjligheten till gemensam insamling av matavfall undersökas.
  • Återvinningsstationer för förpackningsmaterial och tidningar ska vara lätt tillgängliga för medborgarna.
  • Där det finns risk för markföroreningar ska undersökning göras tidigt i planeringen.
Uppdaterad datum: 2022-11-17