Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i verksamhetslokaler

Indikator MP25. 1.2. 2

Energieffektivisering innebär att mindre mängd energi används för att uppnå samma eller bättre resultat. Energieffektivisering är viktigt då det är starkt sammanlänkat med klimatpåverkan, ju mindre energi som används desto mindre påverkas klimatat.

Avser energianvändning inkl. verksamhetsel i verksamhetslokaler (som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter AB), det vill säga exklusive anläggningar.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
157 kWh/kvm (2023)
Målvärde 2025:
137 kWh/kvm (2025)

Kommentar

Resultatet för 2023 är 157 kWh/m2. Huddinge Samhällsfastigheter AB arbetar kontinuerligt för att effektivisera och minska bolagets användning av el, värme och kyla, både i den dagliga driftoptimeringen och i underhållsarbetet samt söker nya möjligheter att använda fossilfria energikällor.

Under år 2023 är de större energieffektiviseringsåtgärderna som har genomförts följande:

  • Test av effektstyrning och en kartläggning av belysning och styrning av belysning på idrottsanläggningar.
  • Systematiska energironder innehållandes driftoptimeringar.
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08