Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i bostäder

Indikator MP25. 1.2. 1

Energieffektivisering innebär att mindre mängd energi används för att uppnå samma eller bättre resultat. Energieffektivisering är viktigt då det är starkt sammanlänkat med klimatpåverkan, ju mindre energi som används desto mindre påverkas klimatat.

Avser energianvändning i Huge Bostäders fastighetsbestånd.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
134 kWh/kvm (2023)
Målvärde 2025:
130 kWh/kvm (2025)

Kommentar

Energianvändningen är densamma som 2022. Huge Bostäder AB fortsätter att arbeta med det dagliga energieffektiviseringsarbetet som bland annat inkluderar analys av energistatistik. Bolaget utvecklar arbetssätt och metoder för att styra sina fastigheter smartare och effektivare (smart heating/effektstyrning). Huge Bostäder AB har under 2023 installerat fyra frånluftsvärmepumpar och en spillvärmeväxlare, samt genomfört flera styr- och reglerprojekt.

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08