Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i bostäder

Indikator MP25. 1.2. 1

Energieffektivisering innebär att mindre mängd energi används för att uppnå samma eller bättre resultat. Energieffektivisering är viktigt då det är starkt sammanlänkat med klimatpåverkan, ju mindre energi som används desto mindre påverkas klimatat.

Avser energianvändning i Huge Bostäders fastighetsbestånd.

Rad-id Datum Värde (kWh/kvm)

0

2010

177

1

2018

143

2

2019

144

3

2020

144

4

2021

139

5

2022

134

6

2023

134

Kommentar

Energianvändningen är densamma som 2022. Huge Bostäder AB fortsätter att arbeta med det dagliga energieffektiviseringsarbetet som bland annat inkluderar analys av energistatistik. Bolaget utvecklar arbetssätt och metoder för att styra sina fastigheter smartare och effektivare (smart heating/effektstyrning). Huge Bostäder AB har under 2023 installerat fyra frånluftsvärmepumpar och en spillvärmeväxlare, samt genomfört flera styr- och reglerprojekt.

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08