Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i verksamhetslokaler

Indikator MP25. 1.2. 2

Energieffektivisering innebär att mindre mängd energi används för att uppnå samma eller bättre resultat. Energieffektivisering är viktigt då det är starkt sammanlänkat med klimatpåverkan, ju mindre energi som används desto mindre påverkas klimatat.

Avser energianvändning inkl. verksamhetsel i verksamhetslokaler (som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter AB), det vill säga exklusive anläggningar.

Rad-id Datum Värde (kWh/kvm)

0

2015

170

1

2016

179

2

2017

181

3

2018

172

4

2019

165

5

2020

164

6

2021

164

7

2022

162

8

2023

157

Kommentar

Resultatet för 2023 är 157 kWh/m2. Huddinge Samhällsfastigheter AB arbetar kontinuerligt för att effektivisera och minska bolagets användning av el, värme och kyla, både i den dagliga driftoptimeringen och i underhållsarbetet samt söker nya möjligheter att använda fossilfria energikällor.

Under år 2023 är de större energieffektiviseringsåtgärderna som har genomförts följande:

  • Test av effektstyrning och en kartläggning av belysning och styrning av belysning på idrottsanläggningar.
  • Systematiska energironder innehållandes driftoptimeringar.
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08