Gå direkt till sidans innehåll

Fossilfria arbetsmaskiner i byggprojekt

Indikator MP25.2.1.2

Här visas andelen av alla upphandlingar av ny- och ombyggnadsprojekt samt drift- och underhållsentreprenader där fossilfria arbetsmaskiner har premierats samt upphandlats. Målet till 2025 är att fossilfria arbetsmaskiner ska ha premierats i 100% och upphandlats i minst 50 % av samtliga upphandlingar.

Avser andelen upphandlingar där fossilfria arbetsmaskiner har premierats eller upphandlats.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Medelvärde

2021

0

1

Medelvärde

2022

42,85

2

Premierats

2021

0

3

Premierats

2022

42,85

4

Upphandlats

2021

0

5

Upphandlats

2022

42,85

Kommentar

Under 2022 har Huddinge kommun annonserat sju entreprenader som klassas som ny- och ombyggnadsprojekt samt drift och underhållsentreprenader. Av dessa sju har tre haft krav på att en viss andel av arbetsmaskinerna ska köras på förnybart drivmedel. I de resterade entreprenaderna har fossilfria arbetsmaskiner diskuterats i förarbetet men det har bedömt inte vara möjligt att ställa krav eller utvärdera på fossilfria arbetsmaskiner på grund av marknadstillgången. Inga entreprenader har haft en utvärderingsmodell som har premierat fossilfria arbetsmaskiner.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-04-26